Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, Obligatorisk modul

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til og udforskning af udvalgte teoretiske traditioner og teorier, som har været og stadig er konstituerende for informations- og kulturstudiers forskning og praksis. Introduktionen og udforskningen vil ske gennem et særligt fokus på begreber som f.eks. viden, kultur, information, data, genre, tegn, tradition, bruger, teori og kontekst.  På kurset vil teoretiske traditioner og begreber blive undersøgt, idet eksempler fra den eksisterende informations- og kulturstudiers forskning vil blive taget op.  Kurset vil give de studerende en forståelse for bredden og variationen i informations- og kulturstudiers forskning såvel som en færdighed i at diskutere denne forskning på baggrund af teoretiske traditioner og teorier.

Engelsk titel

Information and Cultural Studies’ Theories and Traditions

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2016

Målbeskrivelse

Modulet giver den studerende

Kompetencemål:

viden om og forståelse af:

 • informations- og kultursstudier som tværfaglig forskningsfelt,

 • centrale begrebs- og teoridannelser inden for informations- og kulturstudier.

færdigheder i at:

 • definere og beskrive udvalgte begreber, traditioner eller teorier inden for informations- og kulturstudier som et tværfagligt forskningsfelt

 • vurdere udvalgte begreber, traditioner eller teorier og deres indbyrdes relationer.

kompetencer i at:

 • diskutere og analysere begreber, traditioner og teorier i videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske sammenhænge,

 • analysere og reflektere over begrebers, traditioners og teoriers betydning og indflydelse inden for informations- og kulturstudier.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Vurdere og selvstændigt analysere begreber, traditioner og teorier indenfor informations- og kulturstudier som et tværfaglig forskningsfelt
 • Generere ideer for samspillet mellem begreber, teorier og traditioner indenfor informations- og kulturstudier som et tværfagligt forskningsfelt.

Holdundervisning, gruppeopgaver og -diskussioner, studenteroplæg, forelæsninger, øvelsesopgaver

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Hjørland, Birger (2015). The Phrase “Information Storage and Retrieval” (IS&R): An Historical Note. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(6):1299–1302.
 • Sundin, O. (2011). Janitors of knowledge: Constructing knowledge in everyday life of Wikipedia editors. Journal of Documentation, 67(5):840-862.
 • Tredinnick, L. (2006). Digital information contexts: Theoretical approaches to understanding digital information. Oxford: Chandos Publishing.
 • Tredinnick, L. (2009). Complexity theory and the web. Journal of Documentation, 65(5):797 - 816.

 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Den studerende får 24 timer før eksaminationen udleveret et eller flere spørgsmål, som den studerende skal forberede at besvare I form af et mundtlig oplæg.
Eksaminationssprog: Dansk / Engelsk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 329,3
 • Total
 • 410,8