Aal: Digital kompetence

Kursusindhold

Kurset vil introducere til begreberne digital kompetence og informationskompetence og deres betydning i informationsvidenskaben. Der belyses, hvordan begreberne kan anskues set fra forskellige teoretiske synsvinkler, i forskellige kontekster og brugergrupper. Fra et mere anvendt perspektiv gives der indblik i, hvordan man kan gribe undervisning i digital kompetence og informationskompetence an, herunder hvilke pædagogiske tilgange og læringskoncepter man kan anvende.

Der skal endvidere undersøges, hvordan begrenberne anvendes i en dansk kontekst, specifikt på de danske folke-, forsknings- og universitetsbiblioteker. Kurset behandler forskellige metoder i forskningen. Som perspektivering gennemgåes der også informationskompetencekoncepter fra andre domæner, fx i arbejdssammenhæng og dagligdagen.

Engelsk titel

Aal: Digital Literacy

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning om individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • begrebet kompetence og dets relation til begreber som literacy og digitalisering

 • teorier om literacy og læring med særligt henblik på individers eller udvalgte gruppers brug af digitale teknologier i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • undersøge individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • diskutere og vurdere individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og brug af digitale teknologier som udtryk for deres digitale kompetencer.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et literacy-perspektiv

 • identificere og analysere karakteren af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i relation til samfundsmæssige eller institutionelle krav og forventninger

 • udarbejde, og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et læringsperspektiv.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • diskutere centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen, og relatere dem til individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • reflektere over undersøgelser af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer og diskutere disse i et læringsperspektiv.

 • identificere problemstillinger og udvælge relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer

 • udarbejde og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger, workshops.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (indsæt 4 ex)

 • Bruce, Christine (1998). The Phenomenon of Information Literacy. Higher Education Research & Development 17. 1. 25-43.
 • Herskin, B. (2006). Brugeruddannelse i praksis: For undervisere og implementeringsansvarlige (1. udgave ed.). Kbh.: Nyt Teknisk Forlag. 

 • Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes : Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Pub.

 • Webb, J., & Powis, C. (2004). Teaching information skills: Theory and practice. London: Facet publishing. 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Hjemmeopgave består af 2-3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • Total
 • 410,8