Aal: Systemevaluering og interaktionsdesign

Kursusindhold

Kurset vil introducere til teorier og metoder inden for interaktionsdesign og systemevaluering. Herunder vil de studerende blive præsenteret for perspektiver på usability, user experience og designprocesser. Endvidere vil kurset give de studerende teoretiske, metodiske og praktiske færdigheder i at designe og evaluere prototyper. Endelig vil kurset identificere forskellige designtilgange og deres potentielle anvendelse i forhold til forskelligartede brugergrupper.

Engelsk titel

Aal: System Evaluation and Interaction Design

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning indenfor design af systemers brugerinteraktion og evaluering af deres brugbarhed, herunder brugernes oplevelse af systemerne

 • metoder til design af systemers brugerinteraktion og evaluering aaf deres brugbarhed

Færdigheder i at

 • reflektere over teorier og metoder indenfor interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering i forhold til konkrete anvendelser og undersøgelser

 • vurdere undersøgelser af systemers interaktionsdesign og brugbarhed

 • analysere styrker og svagheder ved forskellige typer af interaktionsdesigns med hensyn til deres brugbarhed.

Kompetencer i at

 • designe, på prototypeniveau, navigationen i et system og den visuelle præsentation af information

 • evaluere et systems brugbarhed med brugerinvolverende såvel som analytiske metoder

 • planlægge og gennemføre interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering i korte iterationer, hvor evalueringer guider designarbejdet.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og diskutere teorier og metoder indenfor interaktionsdesign og brugbarhedsevaluering, og herunder inddrage egne erfaringer med anvendelse af disse teorier og metoder 

 • analysere og perspektivere brugbarheden af, herunder brugeroplevelsen med, forskellige typer af interaktionsdesigns

 • designe, på prototypeniveau, og evaluere interaktionen mellem bruger og system, herunder identificere brugbarhedsproblemer i systemers brugerinteraktion

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (4 ex.)

 • Kelly, D. (2009). Methods for Evaluating Interactive Information Retrieval Systems with Users. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(1-2), 1-224.
 • Krug, S. (2014). Don't make me think, revisited, a common sense approach to Web usability (3.rd ed.). Berkeley, Calif: New Riders.
 • Lazar, J., Feng, J.H. & Hochheiser, H. (2010): Research Methods in Human-Computer Interaction. Chichester, Wiley.
 • Simonsen, J. (2014). Situated design methods (Design thinking, design theory). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Materialet består normalt af en skriftlig projektopgave. Materialet vægter 2/3 af bedømmelsen. Omfang 15-20 normalsider for en individuel besvarelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 206,8
 • Total
 • 410,8