Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Praksisfelter indenfor information og organisation tager særligt udgangspunkt i emnet: “Government Open Data". Hermed menes digitale datasæt der er offentlig tilgængelige og med licenser der gør at disse kan deles og genbruges i forbindelse med f.eks. app udvikling, forskning og formidling.

Dette emne går på tværs af uddannelsens emnefelter og vil derfor indeholde cases fra:

Biblioteker, arkiver og museer f.eks: Det Kongelige Bibliotek, Københavns stadsarkiv og Statens Museum for Kunst, Europeana.

Offentlig forvaltning f.eks. Danske kommuner, Kort- og Matrikelstyrelsen, Slots og Kulturstyrelsen og Verdensbanken


Kurset vil indeholde praktiske elementer som vil give de studerende et indblik i hvordan de selv kan arbejde med åbne data. F.eks. hvordan man kan organisere eller søge i data, hvordan data kan visualiseres, hvordan data kan bruges i nye sammenhænge ved brug af en API, eller hvordan man arbejder med åben licensering og medier, typisk i forbindelse med kulturarvsdata.

Engelsk titel

Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Projektarbejde, holdundervisning, praktiske øvelser, cases, ekskursioner

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Cornish, G. P. (2015). Copyright: Interpreting the law for libraries, archives and information services. London: Facet Publishing. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/reader.action?docID=2073251

Morville, P. & Rosenfeld, L. (2015) Information architecture for the World Wide Web, 4ed. Sebastopol, CA, O'Reilly media

Open Knowledge International (n.d) Open Data Handbook. Retrived 16. January 2016 from http://opendatahandbook.org

W3C (2017) Data on the Web best practices. Retrieved 10. february from https://www.w3.org/TR/2017/REC-dwbp-20170131/

 

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Materialet består af en projektopgave - se Studieordning. Omfang 20-25 sider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Total
 • 410,8