Undersøgelsesdesign - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Kursets emne er metoder til studier og analyse af kultur og medier. Kursets tema tager udgangspunkt i metoder til undersøgelser af deltagelseskultur i forbindelse med sociale medier samt kulturinstitutioner. 

På kurset tages der udgangspunkt i forskellige cases der bruger både kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge hverdagslivet og deltagelseskultur på sociale medier, kulturinstitutioners online formidling og brugerinddragende strategier, borgernes brug af medier, mm. Gennem praktiske øvelser skal vi arbejde med metoder som interviews, spørgeskemaer, social media analysis, mapping, diskursanalyse, osv. Der sættes fokus på de studerendes eget arbejde med at designe en videnskabelig undersøgelse. Inden for temaet vælger de studerende det emne de ønsker at undersøge, og relevante teorier og metoder vurderes og anvendes i relation hertil.

Engelsk titel

Research Design - Culture and Media (elective and constituent)

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA STO 2015

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på kultur og medier

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på kultur og medier

Casestudies, øvelser, holdundervisning, ekskursioner, fællesdiskussioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Brinkmann, Svend, and Lene Tanggaard, eds. Kvalitative Metoder, En Grundbog. Kbh.: Hans Reitzel, 2015.

 • Juul Kristensen, Catharina, and M. Azhar Hussain. Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundsliteratur, 2016. 

 • Gronemann, S. T., Kristiansen, E., & Drotner, K. (2015). Mediated co-construction of museums and audiences on Facebook. Museum Management and Curatorship, 30(3), 174–190. https://doi.org/10.1080/09647775.2015.1042510

 • Thorhauge, A. M., & Lomborg, S. (2016). Cross-media communication in context: A mixed-methods approach. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 32(60), 16. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v32i60.22090

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider ved en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Total
 • 205,4