Informationssøgning og informationsanalyse

Kursusindhold

Kurset introducerer en række grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor informationssøgning og informationsformidlingsteori. Kurset giver den studerende viden om og forståelse om søgestrategier, indeksering (herunder citationsindeksering), publikations- og citationsanalyser, og informationsformidlingsteori. Efter endt kursusdeltagelse har den studerende opnået færdigheder i at analysere informationsbehov og identificere passende søgestrategier med henblik på søgning og opfyldelse af behov, at analysere søgeresultater samt at anvende informationsformidlingsteorier og begreber til at definere og analysere problemstillinger vedrørende informationssøgning og -analyse. Desuden giver kurset den studerende kompetencer til at planlægge og udføre informationssøgnings- og analyseopgaver i bibliografiske databaser og i citationsindekser samt teoretisk velbegrundet at kunne analysere og diskutere problemstillinger vedrørende informationssøgning og –analyse.

Engelsk titel

Information Seeking and Analysis

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af 

 • informationsformidlingsteori
 • informationssøgning, herunder teorier og begreber til forståelse af informationssøgeprocesser og -strategier.
 • informationsbehov i relation til forskellige brugere og kontekster
 • relevansbegrebet
 • forskellige søgestrategier
 • publikations- og citationsanalyser.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til at definere og analysere problemstillinger vedrørende informationssøgning og -analyse.
 • analysere informationsbehov og identificere passende søgestrategier med henblik på søgning og imødegåelse af informationsbehov.
 • relevansvurdere og kildekritisk analysere og evaluere søgeresultater
 • foretage søgning i strukturerede og ustrukturerede data
 • foretage grundlæggende publikations- og citationsanalyser af søgeresultater.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og udføre informationssøgnings- og analyseopgaver i forskellige typer informationssystemer
 • analysere og diskutere problemstillinger vedrørende informationssøgning og –analyse teoretisk velbegrundet

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for centrale aspekter af informationsformidling og informationssøgning
 • planlægge og anvende passende søgestrategier til at udføre både enkel og avanceret informationssøgning
 • analysere informationsbehov og identificere passende søgestrategier
 • gennemføre relevansvurderinger samt kildekritiske analyser og evalueringer af søgeresultater
 • teoretisk velbegrundet analysere og diskutere problemstillinger vedrørende informationssøgning og –analyse.

Holdundervisning, forelæsninger, studenterfremlæggelser, opgaver og øvelser. Undervisning på Engelsk kan forekomme.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Kelly, D. & Sugimoto, C.R. (2013). A systematic review of interactive information retrieval evaluation studies, 1967-2006. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(4): 745-770. 
 • De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham: Scarecrow press.
 • Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual Review of Information Science and Technology, 41: 609-641.
 • Saracevic, T. (2007). Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science: Part II: Nature and manifestations of relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13): 1915-1933. 
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Angående feedback ved afsluttende eksamen: Efter behov.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Omfang 15-20 normalsider.
Ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden 10 dages hjemmeopgave. Omfang 20-25 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 90
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 200,8
 • Total
 • 410,8