ÅU ITA - Modul 1: Basissprog (grundfag eller BA-TV HITÅ10093U) AFLYST

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Grammatik
 • Fonetik og mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation

 

Der opøves færdigheder i at

 • anvende et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for grundlæggende regler inden for italiensk grammatik og fonetik
 • udtrykke sig skriftligt og mundtligt på italiensk, samt oversætte fra italiensk til dansk, om emner der ikke frembyder særlige vanskeligheder.

 

Tilmelding til enten

Bachelor grundfag: HITÅ00753U

eller

Bachelor tilvalg: HITÅ10103U

Engelsk titel

ÅU ITA- Module 1: Basic language

Forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser.

Spang-Hanssen: Kompendium til grundkursus i grammatik

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Forberedelse
 • 246
 • Total
 • 273