Interkulturelle markedsstudier - Stakeholder Relationship Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Formulere salgsstrategier.

 • Opstille forslag til organisationsstrukturer og HR-programmer til støtte for strategisk funderede salgsaktiviteter.

 • Anvende viden om tillid og kultur til opbygning af kundeloyalitet.

 • Analysere industrielle markeder og beslutningsprocesser i kundernes orga-nisationer og virksomheder.

 • Analysere de interne forudsætninger for, at salgsmålsætning og strategi harmonerer.

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Stakeholder Relationship Management

Holdundervisning.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 ns
Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75