IEP; Armensk - Specialiseringssprog

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive et eller flere udvalgte sprog fra den valgte sproggren med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra den valgte sproggren, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af den valgte sproggren

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende den valgte sproggren på et selvstændigt, kritisk og viden-skabeligt tidssvarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra den valgte sproggren til de moderne efterkommere af denne sproggren, såfremt dette er muligt og relevant for den valgte sproggren

 relatere sproglige data fra den valgte sproggren til viden om generelle

kulturhistoriske forhold vedrørende det pågældende sprogs eller den på-gældende sproggrens talere

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

 

 

 

 

Engelsk titel

History of an Elective Language Branch

Holdundervisning med forelæsninger og hjemmeopgaver, evt. helt eller delvis understøttet af diverse e-læringsformer.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206