IEP; Indoeuropæisk specialemne

Kursusindhold

I kurset læses og diskuteres udvalgte artikler om aktuelle emner inden for indoeuropæisk fonologi og morfologi i bred forstand.

Der vil være gode muligheder for input fra de studerende.

Kurset sætter den studerende i stand til selvstændigt, kritisk og på solid videnskabelig basis at applicere sine teoretiske kundskaber og analystiske færdigheder på specifikke fonologiske, morfologiske og morfofonologiske emner inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik, det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.

Materiale udleveres på holdet.

Engelsk titel

Indo.European Topic

Uddannelse

Indoeuropæisk

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5