IEP; Italisk

Kursusindhold

Gennemgang af hovedtrækkene i den lydlige og morfologiske udvikling fra indoeuropæisk til italisk sideløbende med læsning af indskrifter fra de italiske sprog ud over latin med sproghistorisk kommentar. Hovedvægten vil blive lagt på oskisk og umbrisk, men også mindre indskriftsprog som pælignisk, volskisk og sydpikensk vil blive inddraget. Som udgangspunkt bruges C.D. Buck: Grammar of Oscan and Umbrian (1904 eller senere udg.), men tekster og kompendium udleveres på kurset.

Uddannelse

Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden, mundtlig prøve med forberedelse 30 minutter under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206