HIS 60. Kulturhistorie, socialhistorie og økonomisk historie i det antikke Grækenland

Kursusindhold

HIS 60. Kulturhistorie, socialhistorie og økonomisk historie i det antikke Grækenland
Kursusbeskrivelse tilføjes snarest.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 60. Kulturhistorie, socialhistorie og økonomisk historie i det antikke Grækenland

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5