HEB, Hebraisk Propædeutik A (E17)

Kursusindhold

En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver

Engelsk titel

Hebrew Propædeutics A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk, 2017

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning:
Propædeutik A (fagelementkode xxxxxxxxxxx)

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Efter aftale med underviseren

Dansk og hebraisk sprog

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Total
  • 412,5