AFLYST GRÆ, Introduktion til Grækenlands litteratur fra ca. 1821 til i dag (E17)

Kursusindhold

Kursets del giver overblik over hovedtrækkene i Grækenlands litteratur og kulturelle udvikling fra ca. 1821 til vore dage.

Engelsk titel

CANCELED Introduction to Greek Literature from approx. 1821 until today

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Grækenlands litteratur (fagelementkode HGRB10021E)

Holdundervisning og/eller digital fjernundervisning, med oplæg og gennemgang fra underviserens side samt aktiv studenterdeltagelse med diskussioner og fremlæggelser.

Se på Absalon

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 164,25
  • Total
  • 206,25