AFLYST GRÆ, Moderne græsk propædeutik 1 (E17)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne græsk med henblik på opøvelse af basale sprogfærdigheder, herunder kendskab til elementær græsk syntaks, morfologi, fonetik og ordbogsbrug, særligt i relation til dansk.

Engelsk titel

CANCELED Modern Greek Language Foundation Course 1

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Græsk propædeutik 1 (fagelementkode HGRB00351E)

Holdundervisning og/eller digital fjernundervisning

Digitalt materiale, udarbejdet på ToRS, som stilles til rådighed via Københavns Universitets virtuelle læringsmiljø Absalon.

Grundlæggende kendskab til almen grammatik og grammatisk terminologi

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 412,5