ÅU GRÆ, Moderne græsk propædeutik 1 (E17) AFLYST

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne græsk med henblik på opøvelse af basale sprogfærdigheder, herunder kendskab til elementær græsk syntaks, morfologi, fonetik og ordbogsbrug, særligt i relation til dansk.

Engelsk titel

Modern Greek Language Foundation Course 1

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA-Tilvalg 2007-studieordning:
Græsk propædeutik 1 (fagelementkode HGRB00351E)

Kurset indledes med et lørdagsseminar (02.09.2017, kl. 14-18), hvor kursusformen præsenteres i detaljer, og der gives en introduktion til moderne græsk.
Undervisning foregår derefter som individualiseret, skriftlig, digital fjernundervisning, understøttet af plenumseminarer af 4 timers varighed (se under ”Bemærkninger”), med opsamling og med øvelser i mundtligt kommunikativt græsk..

Digitalt materiale, udarbejdet på ToRS, som stilles til rådighed via Københavns Universitets virtuelle læringsmiljø Absalon.

Grundlæggende kendskab til almen grammatik og grammatisk terminologi

- Der er planlagt i alt 5 lørdagsseminarer (2/9, 23/9, 28/10, 18/11, 10/12), men det endelige antal afhænger af deltagerantal og fastsættes efter tilmeldingsfristens udløb.
- Det er en forudsætning for oprettelse af kurset, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 391,5
  • Eksamen
  • 1
  • Holdundervisning
  • 20
  • Total
  • 412,5