Fransk - Fremmedsprogstilegnelse og interkulturel kompetence (KA Tilvalg)

Kursusindhold

Der opøves færdighed i at:

 • anvende teorier om sprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence og undervisningsmetoder 
 • reflektere på et højt niveau i forhold til forbindelsen mellem teori og undervisningsmetode, de fire sprogfærdigheder og interkulturel kompetence 
 • selvstændigt og kritisk beherske de faktorer, der indgår i at planlægge et undervisningsforløb 
 • foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof
Engelsk titel

Foreign Language Acquisition and Intercultural Competences

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg.

Samundervises med Fransk KA: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,25
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,25