Fransk - Fransk litteratur: Galanteri i fransk litteratur. Fra model til problem

Kursusindhold

Galanteri har en særlig plads i fransk kulturhistorie. Meget tidligt blev der skrevet traktater om hvordan man opførte sig bedst muligt i sociale sammenhænge og ikke mindst om hvad der krævedes for at være galant overfor det modsatte køn. Disse normative regelsæt angik alt fra beklædning over sproglig høflighed og vid til moralske spørgsmål om integritet, ærlighed og det gode menneske. At de med en vis selvfølge lå til grund for litteraturens fremstilling af ’socialt liv’ er uomtvisteligt, men der har i forskningen (fx hos Emmanuel Bury, Delphine Denis og Alain Viala) været en tendens til at se litteraturen som en blot refleks af disse regler og som en reproduktion af deres implicitte politiske, sociale og antropologiske værdier.

Dette kursus skal fokusere på hvordan litteraturen har fremstillet, ikke galanteri-modellen som sådan, men snarere ”det galante møde” som et topos, dvs som et genkommende sted i litteraturen. Kursustesen er at det galante møde indtil omkring 1700 var stærkt kodificeret i litteraturen blandt andet altså ved ovenævnte afhandlinger om høflighed, vid og etikette. Herefter begynder galanterimodellens legitimitet imidlertid at forsvinde og litteraturen fremskriver indenfor rammerne af det konventionelle møde, hvordan modellen derfor kan misbruges, misforstås, latterliggøres, nostalgiseres, eller glemmes. Således bliver det galante møde en ressource til artikulation af social magt, kulturel kapital, psykologisk forvirring, sproglig uærlighed, og klassekonflikter.

Engelsk titel

French - French Literature: Gallantry in French Literature

Holdundervisning

Det litterære korpus vil bestå af passager fra Corneille, Molière, Marivaux, Rousseau, Musset, Balzac, Flaubert, Mallarmé, Breton, Aragon, Camus og Houellebecq.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 204,75