Fransk - Sprog og sprogproduktion i kontrastivt perspektiv

Kursusindhold

På dette kursus koncentrerer vi os om at udvikle den aktive skriftlige sprogkompetence på fransk, med fokus på fransk akademisk sprog. Arbejdsformen bliver dels bundne skriftlige opgaver, dels studenteroplæg og dels mundtlige gennemgange i fællesskab — og arbejdsfelterne bliver i hovedsagen analyse af akademiske tekster med særligt henblik på argumentation, oversættelse fra dansk til fransk samt udfærdigelse af fransksprogede resumeer af fransksprogede tekster af akademisk karakter.

Engelsk titel

French - Language and Language Production in a Contrastive Perspective

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 204,75