Fransk - Grammatik og oversættelse fransk-dansk (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • at oversætte moderne fransk prosa til et dækkende, adækvat og korrekt dansk, idiomatisk såvel som grammatisk 
 • at redegøre for oversættelsesproblemer, der skyldes syntaktiske forskelle mellem de to sprog, samt reflektere over brugen af forskellige oversættelsesstrategier og deres betydning for oversættelsesproduktet 
 • at redegøre skriftligt på dansk eller fransk om kerneproblemer i fransk syntaks ved hjælp af et præcist grammatisk begrebsapparat inden for verbal- og nominalsyntaks. 
Engelsk titel

French - Grammar and translation French-Danish

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
Fagelementet består af to forløb:
i. Grammatik
ii. Oversættelse fransk-dansk.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 217
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 273