Fransk - Det moderne Frankrigs politik og kultur (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Med ”det moderne Frankrig” sigtes der til Frankrig efter 1870, hvor Napoleon den III’s kejserrige faldt, og den 3. republik blev grundlagt.

Der opøves færdigheder i at:

 • identificere de væsentligste politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i Frankrig i den studerede periode (1870 – 2017)

 • forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode

 • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst

 • knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst

 • gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer

Engelsk titel

French - The politics and culture of Modern France

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

Alle tekster vil være elektronisk tilgængelige via Absalon.

Samundervises med Fransk BA: Det moderne Frankrigs politik og kultur.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75