ÅU FRA - Modul 7: Videnskabsteori

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentligste videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiske anskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.

Engelsk titel

ÅU FRA - Module 7: Theory of knowledge

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Forberedelse
  • 192,75
  • Total
  • 204,75