AFLYST ÅU FRA - Modul 1: Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur (grundfag el BA-TV HFRÅ10201U)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for fransk artikulation i forhold til dansk
 • formulere de vigtigste ortoepiske regler for fransk
 • beherske et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for elementær sætningsanalyse i en fransksproget tekst
 • redegøre for morfologi
 • forstå talt og skrevet fransk om almene emner inden for aktuelle franske forhold
 • læse op og samtale på et morfologisk korrekt og fonetisk klart fransk uden meningsforstyrrende fejl

 

Bachelor grundfag: HFRÅ00841U

Bachelor tilvalg: HFRÅ10201U

Engelsk titel

AFLYST ÅU FRA - Module 1: Language and text in use 1: Practical language and language structure

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Fagelementet består af to forløb: a) Praktisk sprog 1: Lytte- og læsefærdighed i forbindelse med aktuelle forhold, og b) Fransk sprogstruktur:
i. Grammatik
ii. Fonetik

Grammatik
Jens Rasmussen & Lilian Stage: "Moderne fransk grammatik" Det schønbergske forlag

Fonetik
Kongsdal Jensen, O. & O.M. Thorsen (2005 eller senere): Fransk Fonetik & Fonologi. Københavns Universitet.
Durousseau, I & O. Kongsdal Jensen (1994 eller senere): Exercices pratiques de phonétique française. Københavns Universitet.

Lytte- og læsefærdighed
Artikler om aktuelle emner (specificeres løbende).

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 373,5
 • Total
 • 409,5