FIN; Propædeutik 2 - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

 selvstædigt redegøe for grammatiske spøgsmå

 forståog anvende de gennemgåde finsksproglige konstruktioner

 kommunikere i hverdagssituationer påfinsk

 skrive enkle, sammenhægende tekster påfinsk.

Engelsk titel

Elementary Finish 2

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg

2017-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Der skal indgå sproglaboratorie-øvelser i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i mindst 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser)
12 skriftlige semesteropgaver skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5