FM, Film- og Mediehistorie Tilvalg

Kursusindhold

Kurset giver et kronologisk overblik over de moderne mediers internationale og danske historie med særligt henblik på de audiovisuelle medier og disses samspil såvel med hinanden som med andre medier. Hovedvægten lægges på filmens historie, idet dog også tv’s og de digitale mediers historie behandles, ligesom der gives en bred introduktion til andre mediers historie – f.eks. bøger, presse og radio.

Engelsk titel

Film and Media History

Uddannelse

Gymnasierettet BA-tilvalg i Film- og Medievidenskab, 2007-ordningen

Målbeskrivelse

Gymnasierettede tilvalgsstudium i Film- og Medievidenskab 2007, BA:
Modul 1:HFMB10501E

Forelæsning

Modulet kan ikke søges af grundfagsstuderende som tilvalg under eget grundfag, og i kombination med det enkeltstående tilvalg i Filmhistorie.

Kurset kan også tages som enkeltstående tilvalg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er det samme som undervisningssprog
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5