FM, Modul 7: Film- og mediesociologi

Kursusindhold

Film- og mediesociologi gennemgår teorier og metoder til at studere forholdet mellem forskellige medier og medieinstitutioner, deres modtagere, og deres samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Modulet Film- og Mediesociologi består af en række seminarer samt intensiv kursus i TV-Meter og SPSS. I løbet af kurset skal de studerende planlægge og gennemføre en mindre, empirisk undersøgelse.

Engelsk titel

Module 7: Film and media sociology

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Film- og medievidenskab 2012, BA:
Modul 7: Film- og Mediesociologi: HFMB01551E

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 87
  • Forberedelse
  • 320,5
  • Total
  • 407,5