KA-tilvalg: Modul 2: Kommunikation

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i udvalgte teorier og metoder til arbejdet med strategisk kommunikation i kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder.

 

Gennem praktiske øvelser som gruppearbejde, studenteroplæg, gensidig feedback på idéer til eksamensemne og træning af mundtlig præsentation vil vi arbejde med forskellige aspekter af kommunikationsarbejdet.

 

Kurset skal sætte den studerende i stand til at udarbejde en kommunikationsstrategi, og vi vil meget tidligt i kurset arbejde med indkredsning af mulige cases. Den studerende vælger selv, hvilken case der skal danne grundlag for eksamensbesvarelsen.

 

En helt central del af kurset er kontakten med kommunikationsarbejdet i den praktiske verden. Vi besøger udvalgte kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder, hvor vi præsenteres for det strategiske arbejde med kommunikation. Der vil også være gæsteforelæsninger på kurset af forskellige kommunikationseksperter, som vil de belyse nogle af de udfordringer og muligheder, man står med som kommunikationsmedarbejder, definere den kommunikationsansvarliges rolle i organisationen, skærpe forståelsen af mediernes udvikling og samarbejdet med pressen og give indsigt i sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation. Forud for hvert besøg og hver gæsteforelæsning læses teoretiske tekster, som giver baggrund for at forstå principperne i det præsenterede felt og forberede gode spørgsmål til oplægsholderne.

 

Engelsk titel

Communication

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Underviser: Helle Bøgelund, cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling fra KUA. Har arbejdet med PR og kommunikation i kulturinstitutioner siden 1996: Kulturby ’96-projekter, egnsteatret Cantabile 2 og Waves Teaterfestival i Vordingborg, KØS – Museum for kunst i det offentlige rum, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen Art Festival og Gl. Holtegaard. Ekstern lektor i kommunikation på IKK siden 2016. Indehaver af virksomheden Ordsikker, der tilbyder kommunikationsrådgivning, pressearbejde og korrekturlæsning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • Total
  • 420