KA-tilvalg: Kuratering/ udstillingsæstetik

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og udstillingspraksis, samt kendskab til udstillingshistorik med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver i museums- og gallerisammenhæng m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, udstillingsmetode, udstillingsanalyse og udstillingspraksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Formålet med kurset er endvidere at sætte den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk at forholde sig til disse. Kurset vil også fokusere på udarbejdelse af udstillingsrelateret materiale såsom pressemeddelelse, budget mm. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra et kendskab til udstillingstypologier metodisk at diskutere udstillingsæstetik samt at praktisere udstillingsanalyse.

 

Kurset veksler mellem forelæsninger, udstillingsbesøg med oplæg fra fagfolk og kuratorer, øvelser og opgaver – ofte bestående af gruppearbejde omkring produktion af udstillingskoncepter og udstillingstilrettelæggelse. Der forventes høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og projektarbejde kan blive gensidigt berigende.

 

Engelsk titel

Curating/exhibition aesthetics

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420