ÅU MIF Modul 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn
 • videnskabelige teorier og metoder med relevans for sprogdidaktiske problemstillinger
 • empiriske undersøgelsesmetoder inden for fagfeltet, herunder forskellige forskningstilgange og formidlingsmetoder.

 

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere relevans af forskellige sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i relation til egen faglige praksis
 • læse og gengive empiriske undersøgelser inden for fagfeltet og oparbejde en forståelse for den akademiske artikelgenre
 • opnå forståelse for og fortrolighed med empiriske forskningsresultater inden for fagfeltet og vurdere deres relevans for egen praksis
 • analysere og vurdere sprogdidaktiske problemfelter, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer.

 

Kompetencer i at

 • anvende adækvate teorier om sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis
 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn.

 

 

Plan for efteråret 2017:

1) Torsdag den 7. september, kl. 16.00-20.00: Introduktion til modul 1: Teorier om sprogsyn og indlæringssyn

2) Lørdag den 16.september, kl. 10.00-15.00: Et kommunikativt syn på sprogtilegnelse og sprogundervisning - udvikling af intersproget

3) Torsdag den 5. oktober, kl. 16.00-20.00: Kritisk læsning af empiriske undersøgelser inden for fremmed/andetsprogstilegnelse

4) Lørdag den 28. oktober, kl. 10.00-15.00: Input og lytteforståelse

5) Torsdag den 9. november, kl. 16.00-20.00: Interaktion

6) Lørdag den 25. november, kl. 10.00-15.00: Ordforrådsindlæring og Output

7) Torsdag den 7. december, kl. 16.00-20.00: Fokus på form og SLA i et sociokulturelt perspektiv

8) Lørdag den 16. december, kl. 10.00-15.00: Sprogpædagogik forskning og den reflekterende praktiker

 

Sted: København Universitet, Amager – lokale oplyses senere

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 1: The interplay between language acquisition research and teaching practice

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 237
 • Total
 • 273