FILO, Valgfag 2: Metafysik

Kursusindhold

Aristoteles bestemte metafysikken som førstefilosofi, dvs. som grundlag for alle andre filosofiske discipliner. Denne opfattelse går videre i traditionen – hos Augustin, Thomas Aquinas, Descartes og Kant. På dette kursus vil der blive givet en indføring i den klassiske opfattelse af metafysikken (Aristoteles), i kritikken af den efter filosofiens placering på et menneskeligt grundlag (Kant), samt i opgøret med traditionen fra det tidlige 20. århundrede (Heidegger) over dekonstruktionen (Derrida) frem til metafysikkens symbiose med etik og politisk filosofi (Agamben).

Engelsk titel

FILO, Metaphysics

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-TV i Filosofi, 2017-ordningen

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 160,75
  • Vejledning
  • 2
  • Total
  • 204,75