Fælles - Frit emne - Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier

Kursusindhold

Replikker i oversættelse: Særlige udfordringer i dramaoversættelse, tekstning, dubbing, oversættelse af tegneserier, oversættelse af dialog-passager i skønlitteratur o.a.

Kurset vil sætte fokus på de særlige udfordringer der er forbundet med at gengive replikker og dialog inden for forskellige genrer/medier, så som dramatekster, tegneserier, grafiske romaner, replikrige narrative tekster og audiovisuelle tekster (film, tv, internettet). Vi vil se på de mange aspekter af mundtlighed (derunder dialekt, sociolekt og slang), der skal tages hensyn i oversættelsen. Vi vil se på samspillet mellem den sproglige dimension (replikken) og den visuelle (og for drama og film også auditive) dimension. Vi vil se på de særlige receptionsforhold der skal medindtænkes i dramatekstoversættelse og tekstning (tilskuerne/seerne har ikke mulighed for at stoppe op eller bladre i oversættelsen/teksten). Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Special Topic/Area within Translation Studies

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Der vil også være besøg til relevante institutioner ude i byen.

Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som 2. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus (15 eller 7,5 ECTS). Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.

Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2017 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”. Har man ikke fulgt dette kursus, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2016): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4. edition (fås i Academic Books).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Total
  • 204,75