Fælles - Frit emne: Europas kulturelle identiteter 1

Kursusindhold

Hvad og hvorfor er Europa? Grundproblemer i den europæiske identitetsdannelse.

Diskussionen af ”Europa” er, blandt mange andre ting, diskussionen af en idé – en idé med dybe rødder. Med afsæt i dens aktuelle relevans studerer vi nogle af de mest centrale dokumenter der har reflekteret over Europa som kulturel og politisk enhed (bl.a. fra tidlige mytologier, kristne utopier, statsteorier fra oplysningstiden og nationernes tid, den paneuropæiske bevægelse, bestræbelser om et centraleuropæisk og et latinsk rige, forholdet til kolonierne, den europæiske integration efter anden verdenskrig osv.). Teoretisk-metodisk orienterer vi os indenfor idé- og begrebshistorie, kulturel erindring og myteforskning. Vi vil læse både idéhistoriske klassikere og aktuelle debatter, analysere litteratur, kunst og musik. Målet er at finde ud af om Europa som idé overhovedet kan bestemmes – og hvordan dynamikken i den europæiske identitetsdannelse har præget og forsat præger selvforståelsen af de enkelte kulturer og nationer på kontinentet. Kurset er relevant for alle som vil arbejde med deres studie indenfor en europæisk ramme – fx i alle mulige europæiske institutioner, som praktikant på en ambassade i udlandet, med kulturudveksling, europæisk politik, diplomati, handel m.m. Det egner sig dog også særdeles godt for alle med interesse i idéhistorie og international perspektivering af deres eget fag. Læsestoffet vil være på originalsprog (hovedsageligt ENGEROM-sprog) med oversættelse så vidt som muligt til enten ens studiesprog eller dansk (evt. engelsk).

Engelsk titel

Cultural Identities in Europe 1

Forelæsninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75