ESK, Inuit Kultur og Samfund (E17)

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. De for eskimologien relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)


BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

 

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 160
 • Eksamen
 • 56,5
 • Total
 • 412,5