ESK, Vestgrønlandsk sprogintroduktion 2 (F18)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene.

Faglige mål,  Eksaminanden kan:
- udtale og forstå elementær vestgrønlandsk
- oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk,
- forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser,
- foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler,
- forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi),
- forstå elementær fonetik.

Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation 2

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESÆ00021E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESB00431E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (2012), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller tilvalgsstudiet på BA-niveau.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5