ESK, Vestgrønlandsk Sprogintroduktion 1 (E17)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene. I slutningen af kurset kan den studerende udtale vestgrønlandsk på basalt niveau, forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og den elementære grammatik i vestgrønlandsk, herunder bestemmelse af ordklasser, beherske gloser og vendinger på vestgrønlandsk på et begynderniveau.

Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation 1

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgstudier på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) 1, (fagelementkode HESÆ00011E)

BA-tilvalg 2007-ordning:
Vestgrønlands sprogintroduktion (propædeutik) 1, (fagelementkode HESB00421E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende ,suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser, samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt  undervisningsmateriale i kopiform.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 72
  • Forberedelse
  • 256,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5