English - Introduction to the English-speaking World (BATV)

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse
 • anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger
 • anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning
 • præsentere et tema eller emne inden for historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 42
 • Preparation
 • 162,75
 • English
 • 204,75