Fællesfag: Videnskabsteori + Akademisk formidling og metode

Kursusindhold

Videnskabsteori

Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentligste videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiske anskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.

 

Akademisk formidling og metode

Alle studerende på 4. semester følger i foråret kurset Akademisk Formidling og Metode, der kører parallelt med Videnskabsteori. Akademisk formidling og metode veksler mellem forelæsninger og holdundervisning, der tilsammen giver praktiske og håndgribelige eksempler på, hvordan man anvender teori og metode, bygger akademiske argumenter op, og formidler disse så de opfylder kravene til den akademiske opgave. Kurset sigter på at opøve videnskabsteoretiske overvejelser i et anvendelsesorienteret perspektiv, herunder reflektere over emnevalg og litteratursøgning og formulering af problemstilling. Dermed giver kurset støtte til 1) at leve op til kravene til eksamen i valgfagene på 4. semester og 2) at starte på bachelorprojektet på 5. semester og udfærdige de nødvendige dokumenter, der skal bruges hertil.

Engelsk titel

Joint class: Theory of knowledge + Academic skills and communication

Forelæsninger

Romansk og Germansk Videnskabsteori:

Grundbog: Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne, bind I+II.

Grundbogen kan købes i Academic books.

- Kompendium til Videnskabsteori (købes i Publikom)

- Se også Absalon (ABS)

Romansk og Germansk:
Bedømmelsen på dette kursus forudsætter en godkendt besvarelse af en udleveret skriveøvelse i faget Akademisk formidling og metode. Skriveøvelsen består af en projektskitse, som kan være en metodologisk øvelse til en akademisk opgave, fx med henblik på at skrive BA-projekt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Der afleveres to opgaver, én i første del og én efter sidste gang. Omfang: 2-3 sider hver.

Opgaverne afleveres i Absalon.

Afleveringsdatoer: 9. april og 28. maj. Opgaverne stilles ca. én uge før afleveringsfrist.

Efter kurset oploades de samme identiske besvarelser samlet som én fil i digitaleksamen. Der må altså ikke ændres i besvarelserne når de til slut oploades i digitaleksamen.

Opgaverne bedømmes med én samlet karakter (7-skala) i digitaleksamen.

Kun opgaver der afleveres rettidigt i Absalon, og senere samlet, og uden ændringer, i digitaleksamen, inddrages i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 14
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Total
  • 204,75