ÅU ENG Engelsk: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken 
  • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.
Engelsk titel

ÅU ENG English: Grammar and Perspectives on Language 1

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36