ÅU ENG Engelsk: Skriftlig engelsk: basale praktiske og analytiske færdigheder (Efteråret 2017)

Kursusindhold

Kurset giver grundlæggende færdigheder i at skrive essayistiske tekster indenfor fagets områder, herunder fortrolighed med faser i skriveprocessen. Desuden skal det opbygge grundlæggende færdighed i såvel grammatisk som pragmatisk analyse, bl.a. med henblik på evnen til at fremanalysere specifikke grammatiske og pragmatiske egenskaber (herunder høflighed, stilleje, billedsprog m.m.) ved egne og andres tekster som led i arbejdet med at karakterisere og viderebearbejde disse tekster.

Engelsk titel

ÅU ENG English - Written English: basic practical and analytical skills

Uddannelse

Engelsk

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

- skrive et essay inden for den akademiske tradition

- kommunikere sine tanker i en klar, logisk struktur med et konsekvent note- og referencesystem, udtrykt i et korrekt og idiomatisk engelsk

- forståstilleje, skriftgenrer, sproglig struktur og basal sproglig terminologi

- benytte relevante hjælpemidler for skriftlig formidling.

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36