ÅU ENG Engelsk: Oversættelse Dansk-engelsk/engelsk-dansk (efterår 2017)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Oversættelse – introduktion, og formålet er at udbygge og finpudse færdighederne i at oversætte en tekst fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk. Desuden fortsættes behandlingen af oversættelsesteoretiske emner.

Kurset dækker over to fagelementer, nemlig oversættelse:

 - dansk-engelsk: HENÅ04271U (HENK04271E)

 - engelsk-dansk: HENÅ04281U (HENK04281E)

Det er muligt at aflægge eksamen efter 2012 Bachelor-grundfagsordningen da-en HENB01111E og en-da HENB01121E

Engelsk titel

ÅU ENG English - Translation Danish-English/Danish-English

Uddannelse

Engelsk

 

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24