ETN Etnologisk teori og metode B

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, som de studerende arbejder med i grupper, som selvstændigt tilrettelægger indsamling af historisk og nutidigt materiale. De studerende trænes i at udarbejde problemformulering, i at vurdere forskelligt materiales relevans og i at overskue centrale metodiske problemstillinger, som undersøgelserne rejser. Bearbejdelsen af materiale munder ud i kulturanalyser, hvor de metodiske overvejelser er i centrum.

Engelsk titel

ETN Ethnological theory and methodology

Undervisningen er baseret på forelæsninger, studenteroplæg, gruppeøvelser og diskussion.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0