ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Forår 2018)

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen

Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2010-ordningen (Dansk som andetsprog, masteruddannelse).

 

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​/​​​​hum.ku.dk/​​​​uddannelser/​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​dansk/​

 

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave med efterfølgende mundtligt forsvar.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0