ÅU MAS Master Kultur og sprog (Efterår 2017)

Kursusindhold

• Kulturteorier og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individplan.

• Analyser af curriculum, herunder læremidler, evalueringsredskaber, styringsdokumenter mv.

Engelsk titel

Master Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Uddannelse

Master i Dansk som andetsprog

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med synopsis
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0