ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2018)

Kursusindhold

Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Andetsprogstilegnelse

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet:

2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

Alle studieordningerne findes her: http:/​​​​/​​​​hum.ku.dk/​​​​uddannelser/​​​​aktuelle_studieordninger/​​​​dansk/​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Total
  • 39