DAN; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret for-løbs formål og praktiske forløb

 afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektoriente-rede forløb

 forholde sig analytisk, metodisk og teoretisk til en eller flere arbejdsopga-ver fra det projektorienterede forløb ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begreber og kompetencer

 reflektere over og diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og udbytte, herunder

o diskutere hvorledes danskfaglige og almene akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb

o reflektere over styrker og begrænsninger ved kandidatuddannelsen i dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb.

 

 

Engelsk titel

Projektorienteret forløb

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport (fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
ingen censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0