DAN; Dansk sprog for udlændinge: skriftsprog og talesprog

Kursusindhold

På kurset skal der arbejdes med en variation af sproglige genrer og discipliner inden for dansk skrift-  og talesprog: grammatik (morfologi og syntaks), semantik, ordforråd (herunder idiomatik), retskrivning, stilistik, pragmatik. Der skal arbejdes med disciplinerne ud fra læste tekster, men kurset vil hovedsagelig være praktisk anlagt med vægt på øvelser. Der skal arbejdes med skriftligt dansk i form af ugentlige opgaver med vægt på oversættelsesøvelser. Derudover skal der arbejdes med udtale i sproglaboratorium.

Engelsk titel

Danish Language for foreign students

Holdundervisning

3 timers holdundervisning og 1 times sproglaboratorium

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve med synopsis
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5