DAN; Danske medier

Kursusindhold

Genstanden for Danske Medier er moderne medieprodukter i bredeste forstand, men især dagspresse, radio, film, tv og computermedier, der studeres med henblik på deres særlige æstetiske udtryksformer samt udviklingen af disse. Fagelementet omfatter endvidere den relevante teori, såvel almen medieteori som mere specifikke teori- og begrebsdannelser i analytisk samspil med en bred vifte af konkrete medieprodukter. Studiet fokuserer især på de medietyper og genrer, der indgår i gymnasiets undervisning i moderne danske medier, og der gøres løbende fagdidaktiske overvejelser, særlig hvad angår brug i undervisningen af billedanalyse, fortælleteori, teorier om interaktion i medier såvel som mellem medier og mennesker samt teorier om den mulige sondring imellem fakta og fiktion og imellem spil og underholdning.

Engelsk titel

The Danish Media

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

KA-sidefag:

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5