DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Kursusindhold

Dette kursus indfører til, hvordan man skriver en god akademisk opgave. Kursets formål er at klæde deltagerne på til at skrive større skriftlige opgaver, herunder BA-projekter, inden for et af danskfagets tre stofområder: Medie, sprog og litteratur.

Overordnet tematiserer kurset både skriveprocesser og opgavekrav – dette gøres blandt andet ud fra følgende emner:

 • Litteratursøgning og emneafgrænsning

 • Litteraturhenvisninger

 • Problemformulering

 • Skriveprocesser og projektstyring

 • Peer feedback, skrivegrupper og vejledning

 • Bachelorprojektet som genre

 • Akademiske kvalitetskriterier: argumentation og stemmeføring

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere om opgaver inden for fagdisciplinerne sprog, medier og litteratur samt oplæg om litteratursøgning og erfaringer med opgaveskrivning.

 

 

 

Engelsk titel

How to write an academic text

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012- ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

Fællesforelæsning
16 fællesforelæsningstimer fordelt over 4 uger jf. skemalink.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Der er ikke en særskilt prøve i dette faglement, da det udbydes sammen med valgfaget på Dansk BA, som afsluttes med en fri hjemmeopgave. De to fagelementer giver 15 ECTS tilsammen.
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 16