DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

 

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

Fællesforelæsninger mandag 10 - 12:

 

5. februar          Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier fra   N.M. Petersen til i dag (1. del)

 

12. februar        Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier fra N.M. Petersen til i dag (2. del)

 

19. februar        Annette Lassen: Islændingesgaerne - nordisk verdenslitteratur. Genretræk, tema, overlevering,                 forskningshistorie mm.                                      

 

26. februar         Vibeke A. Pedersen: Folkeviser

 

5. marts             Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin

 

12. marts           Krista Stinne Greve Rasmussen: Sekundærlitteratur, litteraturlister og henvisningspraksis

 

19. marts           Marita Akhøj Nielsen: Reformationslitteratur

 

9. april              Jens Bjerring-Hansen: Dansk barok og enevælde

 

16. april            Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak: Borgerlig offentlighed i 1700-tallet

 

23. april            Henrik Blicher: Følsomhedens former

 

30. april            Johnny Kondrup: Litteraturhistoriske myter om Oehlenschlägers romantiske gennembrud

 

7. maj               Sune Auken: Folkeoplysning, fædreland og N.F.S. Grundtvig

 

14. maj             Kim Byvald: Pensum m.m.

 

28. maj             Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder

 

 

Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5