DAN; Medieanalyse 2

Kursusindhold

Fællesforelæsning F18:

14. februar  Public service og offentlighed (Sophie Engberg Sonne)

14. marts  Smag og afsmag - medier og segmenter  (Palle Schantz Lauridsen)

4. april Tværmedialitet (Helle Kannik Haastrup)

18. april Medier som miljø: Medium Theory og Medieøkologi (Mogens Olesen)

2. maj Sociale medier og privacy (Louise Yung Nielsen)

16. maj Digital dannelse (Mogens Olesen)

23. maj  Medieanalyse – medieteori (Palle Schantz Lauridsen)

 

Engelsk titel

Media Analysis 2

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.

Fællesforelæsninger F18:

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206